Vraag 5 mei vrij De Bevrijdingsfestivals vragen 5 mei vrij

Vraag 5 mei vrij De Bevrijdingsfestivals vragen 5 mei vrij

5 mei is een van de belangrijkste dagen in het jaar.
We willen dat iedereen op die dag (de) vrijheid kan vieren, omdat het misschien wel het belangrijkste is dat we hebben. Wij werken aan een Nationale vrije dag, vol inhoud. We verzamelen steun en goeie ideeën.
Doe mee! Teken de petitie online via vraag5meivrij.nl 

De Bevrijdingsfestivals vragen 5 mei vrij, voor iedereen, elk jaar.
De Bevrijdingsfestivals, die dit jaar al 25 jaar bestaan, roepen op tot actie: 5 mei is de enige dag in Nederland die voor iedereen van belang is, en waarop we ongeacht religieuze achtergrond of andere verschillen samen vieren dat wij hier in Nederland vrij kunnen zijn. Om die dag de betekenis te geven die het verdient, vragen de Bevrijdingsfestivals de petitie vraag5meivrij te steunen.

In de visie van het Nationaal Comité 4 en 5 mei die als basis dient voor de nieuwe beleidsperiode ’16-’20, pleit het comité ervoor om 5 mei tot nationale vrije dag te maken:
“Het is essentieel dat 5 mei dé dag wordt waarop wij allemaal, gezamenlijk en individueel, verantwoordelijkheid nemen voor het invullen van wat vrijheid is. Op deze wijze wordt 5 mei misschien wel de belangrijkste dag in het jaar. De dag waarop Nederland zich toont als rechtsstaat, als democratie, als samenleving. Iedereen moet in staat worden gesteld vrijheid te vieren op Bevrijdingsdag. De grote diversiteit in onze samenleving, met religieuze en culturele verschillen, vraagt om een gezamenlijke verkenning van wat vrijheid voor ons betekent. Het tot vrije dag maken van 5 mei onderstreept het belang van onze vrijheid. Misschien wel het belangrijkste dat we hebben.
We roepen iedereen op deze vrije dag samen in het leven te roepen. Wij vragen de politiek verantwoordelijken onze oproep te steunen. We verzoeken de sociale partners hun verantwoordelijkheid te aanvaarden en deze dag gezamenlijk mogelijk te maken.”

Geen reactie's

Geef een reactie