75 jaar vrijheid

75 jaar vrijheid

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 1,25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor educatieprojecten over de Tweede Wereldoorlog. Blokhuis maakte dat zaterdagmiddag bekend bij de officiële aftrap van 75 jaar vrijheid. In 2019 en 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar is bevrijd.

Bijna 400 belangstellenden woonden de presentatie bij van het lustrumprogramma 75 jaar vrijheid. De staatssecretaris, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei Gerdi Verbeet, voorzitter van het Platform WO2 Piet Hein Donner en voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten Jan van Zanen wezen op het grote belang van een betekenisvolle herdenking en viering van 75 jaar bevrijding en vrijheid. Naast commissarissen van de Koning, burgemeesters en andere bestuurders, waren er tal van vrijwilligers en organisatoren van lokale herdenkings- en bevrijdingsactiviteiten aanwezig.

In het lustrumprogramma 75 jaar vrijheid komen tal van activiteiten samen op het gebied van herdenken en vieren van de bevrijding van Nederland en de vrijheid in ons land sindsdien. Het lustrum vindt plaats in de jaren 2019 en 2020 en grijpt daarmee terug op de belangrijkste gebeurtenissen in de twee laatste oorlogsjaren, 1944 en 1945.

Doelstelling van het lustrumprogramma is zoveel mogelijk mensen, van jong tot oud, te betrekken bij een betekenisvolle herdenking en viering van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Daarbij wordt niet alleen teruggeblikt, maar ook naar de toekomst gekeken. De waarschuwing die uitgaat van de lessen die uit de Tweede Wereldoorlog kunnen worden getrokken, staat hierbij centraal. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een intentieverklaring getekend om zich gezamenlijk in te spannen voor deze gestelde doelen rondom het lustrumprogramma.

De lustrumactiviteiten gaan plaatsvinden op lokale, regionale, nationale en internationale schaal. Voor de start van het lustrum, de herdenking van de Slag om de Schelde, is een samenwerkingsovereenkomst getekend door Provincie Noord-Brabant, Provincie Zeeland, Gemeente Terneuzen, Gemeente Bergen op Zoom, de Ambassade van Canada en het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Om brede bekendheid te geven aan dit omvangrijke lustrumproject worden in 2019 en 2020 twee voorlichtingscampagnes gevoerd. Een nationale campagne 75 jaar vrijheid, primair gericht op kennis en bewustwording binnen de Nederlandse samenleving. En een internationale campagne onder de titel Europe Remembers, die zich vooral richt op het betrekken van veteranen, hun families, nabestaanden en andere buitenlandse bezoekers bij de diverse lustrumactiviteiten.

Bron: 4 en 5 mei comité 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.