Organisatie

De samenwerkende partijen
Het Collectief Vrijheidstour 2016 bestaat uit een aantal samenwerkende partijen die of een aanbod in oost verzorgen of een netwerk hebben waarmee ze het aanbod kunnen versterken. De partijen bereiken een diverse doelgroep van jong tot oud.

Connect Initiatieven heeft een vestiging in Oost met het Jeugd Preventie Team, Upcycle Connection in werkzaam vanuit twee locaties in Oost voor de doelgroep jongeren. Netwerk Amsterdamse Helden heeft een kantoor in Oost en werkt met Amsterdamse Helden uit dit stadsdeel samen. EuroMarokNed geeft de Vrijheidstour een internationaal karakter door haar verbindingsactiviteiten tussen de (Europese en de Nederlandse) Marokkaanse cultuur. Arteganza, “Connecting Cultures” geeft het programma culturele diepgang door haar ervaring met gevarieerde en originele kunstvormen. Samen vormen deze organisaties het kernteam als Collectief Vrijheidstour Amsterdam Oost 2016.

De initiatiefnemers brengen hun kennis en expertise samen tot een kleurrijk programma:


Kunst en cultuur uit alle windstreken

Kracht, schoonheid en diversiteit laten zien en door kunst en cultuur bevolkingsgroepen bij elkaar brengen (ArteGanza – www.arteganza.nl )

Kennis & kunde en een internationaal besef
Kennis en kunde organiseren waarmee maatschappelijke doelen worden bereikt. Deze maatschappelijke doelen liggen op het terrein van maatschappelijke participatie, wederzijds integratie en het bevorderen van een culturele en educatieve uitwisseling (EuroMarocNed – www.euromarocned.eu)

Kansen voor de jeugd
Wij vinden het van groot belang dat jongeren zich bewust zijn van hun maatschappelijke positie, dat ze zich gehoord voelen, dat ze beseffen dat ze daadwerkelijk verschil kunnen maken en dat ze zelf vorm kunnen geven aan een positieve toekomst 
(Upcycle Connection – www.upcycleconnection.nl )

Verbinding diverse doelgroepen
Verbinden van diverse netwerken en leefwerelden en het stimuleren van jong ondernemerschap en het ondersteunen van jonge creatieve ondernemers 
(Netwerk Amsterdamse Helden – www.netwerkamsterdamsehelden.nl )

De kracht van rolmodellen
Initiatieven die organisch ontstaan vanuit jongeren zelf, die verantwoordelijkheid willen nemen voor de problemen in hun wijk (Connect Initiatieven – www.connectinitiatieven.nl)

Multicultureel en maatschappelijk
We proberen zoveel mogelijk de relatie tussen Marokkaanse Nederlanders en autochtone Nederlanders te bevorderen (Belle-Events – www.belle-events.net)